Samenwerkingen

Jilmer Postma
Fulkaan Simmer Akademy
Fulkaan is het talentontwikkelingstraject vanuit Keunstwurk voor jonge blazers, strijkers, slagwerkers en zangers in Friesland. Aan het einde van de zomervakantie wordt door Fulkaan altijd de vijfdaagse Simmer Akademy georganiseerd in De Lawei. Tijdens de Simmer Akademy krijgen jongeren tussen de 12 en 21 jaar masterclasses van vakdocenten en werken ze toe naar een professionele productie die aan het einde van de week wordt gepresenteerd in De Lawei.
MOS Kinderspul educatief
Kinderspul is een spelweek voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar in de laatste week van de zomervakantie. Deze spelweek is vanuit M.O.S. ontstaan voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Momenteel zijn er in Smallingerland ongeveer 13 zelfstandige kinderspulgroepen verspreidt over de wijken en dorpen. De Lawei biedt in samenwerking met M.O.S. en Sportbedrijf Drachten een educatief programma waar elke kinderspulgroep zich gratis voor in kan schrijven.
Ontwikkeling expositiekisten speciaal onderwijs
De Lawei verzorgt in nauwe samenspraak met de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en de mbo-instellingen in de regio een stevig cultuur-educatief programma voor jeugd van 4 tot en met 21 jaar. Met vakdocenten, kunstprofessionals en collega-cultuurinstellingen dragen we gezamenlijk zorg voor de uitvoering. Om het huidige beeldende kunstaanbod op speciaal onderwijsscholen te verbreden ontwikkelt De Lawei in samenwerking met Museum Dr8888 expositiekisten voor op school. Het doel van de kist is om de visuele ervaring van jongeren en onderlinge samenwerking te stimuleren. Jongeren kunnen actief aan de slag, werken met materialen, ontdekken hoe exposities worden samengesteld en leren over het creatieve maakproces. Deze expositiekisten worden momenteel gebouwd door werk- en leerplek de Houtskuorre in Drachten. In februari 2024 wordt er gestart met een pilot van dit nieuwe lesprogramma op VSO de Zwaai, VSO Talryk, PCBO Sjalom en SO Kleurryk. Er wordt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs een lesprogramma ontwikkeld.