een stukje geschiedenis

het begin - de jaren '50

Met de komst van Philips in de jaren vijftig, groeide Drachten uit tot een bloeiende en vooral groeiende gemeente. In de verschillende dorpszalen kwamen bewoners bijeen voor divers cultureel aanbod. Dit was in die tijd één van de weinige vrijetijdsbesteding, er was nog geen televisie. De beroepsvoorstellingen konden in deze zalen echter slecht uit de voeten, vandaar dat in 1955 een stichting in het leven werd geroepen met als opdracht een oplossing te zoeken. Er werd overgegaan tot de bouw van een cultureel centrum.

opening 20 mei 1960

Dit cultureel centrum werd op 20 mei 1960 feestelijk geopend. Het centrum kreeg de naam: De Lawei. Om aan verdergaande professionalisering te kunnen voldoen waren in 1966 de eerste uitbreidingen al een feit: een ruime foyer en een nieuwe bovenzaal. In 1972 werden daar nog een repetitieruimte, kantoren en kleedkamers voor de NoorderCompagnie aan toegevoegd, alsmede een vergadercentrum en een flinke uitbreiding van de muziekschool. Het geheel werd gecompleteerd met een expositiegalerij.

groei in de jaren '80

Het ging goed met De Lawei. Het publiek kwam uit de wijde omgeving, de gezelschappen uit het hele land, en dus bleek al gauw dat de theaterzaal (nu de Roel Oostrazaal) en daarmee de foyer niet toereikend was. In 1984 werd het besluit genomen uit te breiden; architect Abe Bonnema kreeg de opdracht een grote zaal inclusief grote foyer te bouwen en tegelijkertijd de rest van het gebouw te verbeteren. In 1986 was een en ander een feit en daarmee werd De Lawei één van de grootste theaters van Nederland. Al vanaf haar prille begin werd De Lawei door zowel publiek als artiesten ervaren als een van de meest gastvrije theaters van het land. Werden er in het begin vier beroepsvoorstellingen geprogrammeerd, in seizoen 1962-1963 acht, in 1965-1966 twaalf en in 1987-1988 al honderddertig.

en we worden steeds groter!

In seizoen 2004-2005 kwamen daar nog eens honderd voorstellingen bovenop en anno nu zijn er ruim 270 voorstellingen te zien die vallen onder onze eigen programmering. Daarnaast wordt De Lawei vaak gehuurd voor optredens, borrels, vergaderingen, congressen etc. In mei 2015 is De Lawei feestelijk heropend na een grote vernieuwbouw. Met een geheel nieuwe binnenkant en een nieuw kunstencentrum, vlakkevloerzaal én filmzaal is De Lawei klaar voor de komende jaren.

de huiskamer van Drachten

Qua aanbod én qua bezoekersaantallen draait De Lawei landelijk gezien mee in de top van de schouwburgen. Het gevarieerde aanbod en de gastvrijheid van het personeel van de schouwburg maken van De Lawei een fijn huis om van voorstellingen te genieten, op te treden én te werken. De professionalisering heeft doorgezet en wordt nog steeds verder uitgebouwd. De Lawei is al lang niet meer een cultureel centrum, maar profileert zich als schouwburg op zowel de lokale, regionale als op de landelijke kaart.