beeldende kunst

Expositieruimte van De Lawei 

De expositieruimte is bereikbaar via de ingang aan het Reidingplein of via de eigen ingang (tijdens openingstijden).

Heb je vragen? Neem contact op via beeldendekunst@lawei.nl