Charter Diversiteit

De Lawei ondertekend samen met Noordelijke werkgevers Charter Diversiteit

Op 10 juni 2021 heeft Schouwburg De Lawei samen met het Alfa-college, de Gasunie, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool Groningen, Noorderlink, Rijksuniversiteit Groningen, CMZorg, het UMCG en de gemeente Groningen gezamenlijk het Charter Diversiteit ondertekend tijdens de bijeenkomst ‘de toekomst van diversiteit en inclusie in het Noorden’. 

inzetten voor een meer gevarieerd personeelsbestand & inclusieve werkcultuur

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die door deze organisaties wordt ondertekend omdat zij  zich willen inzetten voor een meer gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur. Met het Charter tekenen de organisaties dan ook voor de intentie om zich in te zetten voor één of meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter wordt uitgevoerd door Diversiteit in Bedrijf en is onderdeel van de Sociaal-Economische Raad. 

Diversiteit en inclusie, een gezamenlijke uitdaging voor het Noorden

De gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om het Charter Diversiteit in het noorden op de kaart te zetten en werk te maken van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Doel is om in de loop van de tijd zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te stimuleren om zich aan te sluiten en ook te tekenen. We willen een gezamenlijk noordelijk netwerk vormen om kennis te delen, elkaar te inspireren en werkwijzen te delen. De gemeente Groningen is de eerste gemeente in de noordelijke regio die het Charter ondertekent.

Iedere organisatie die het Charter Diversiteit getekend heeft, heeft eigen intenties op het gebied van diversiteit en inclusie. En het komende half jaar werken ze die intenties uit in een plan van aanpak en een businesscase. De bedoeling is natuurlijk dat dit leidt tot organisaties die de kracht van diversiteit weten te benutten en inclusie een onderdeel weten te maken van hun bedrijfscultuur.