Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting De Lawei kent een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over het gevoerde beleid en beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. Stichting De Lawei past de Governance Code Cultuur toe. De inzet door de raad van toezicht is onbezoldigd. 

Aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht 

Leden van de Raad van Toezicht van De Lawei hebben kennis van en/of ervaring met een of meer voor de cultuur relevante aandachtsgebieden, zoals: Ondernemerschap; Bestuurskunde (openbaar bestuur); Kunst & cultuur; Sociaal perspectief (sociale wetgeving, arbeidsmarkt); Financiën; Organisatie- en managementontwikkeling.  

Bestuur

Mevr. E.C. (Elly) van der Goot (directeur / bestuurder) 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheken Midden Fryslân (bezoldigd)
 • Bestuurslid Dorpsbelang Baard (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Ondernemersvereniging Ha&Ie (onbezoldigd) 

Raad van Toezicht

Mr. J.P. (Johan) Russchen (voorzitter)

 • DGA en zelfstandig adviseur, Johan Russchen Advies BV (bezoldigd)  
 • Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor ABEOS Uitzendholding BV (bezoldigd)  
 • Lid Bestuur VNONCWNOORD, Regio Groningen (onbezoldigd)  
 • Lid Raad van Advies Marian van Oss Centre of Expertise Ondernemen, Hanzehogeschool Groningen(onbezoldigd)  
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Simmerdeis (onbezoldigd)

1e termijn 11-2020 tot 11-2024

Dhr. R.J. (René) de Wilde (voorzitter auditcommissie)

 • Partner bij Deloitte Organisatie (bezoldigd)  
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Simmerdeis (onbezoldigd)  

1e termijn 04-2019 tot 04-2023

Mevr A. (Anna) Silvius (lid)

 • Strategisch Verbinder LF2028 en Programmamanager Biodiversiteit bij de Provincie Fryslân (bezoldigd) 
 • Bestuur JA Fryslân - Jonge Ambtenaren Vereniging Provincie Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Simmerdeis (onbezoldigd)

1e termijn 01-2022 tot 01-2026