missie/visie

De Lawei is een gastvrij huis waar podiumkunsten, (cultuur) educatie, film en beeldende kunst wordt aangeboden aan een divers publiek. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden. Een huis waar zowel passief als actief van al dat moois wordt genoten.

Daarbij geldt dat De Lawei:
midden in de samenleving staat, een eigen onderscheidende programmering heeft, haar podia beschikbaar stelt aan derden, verbindingen zoekt en aangaat vanuit een integrale benadering van programma, educatie en productie (PEP) zowel een gemeentelijke, regionale als landelijke functie heeft een facilitaire functie vervult voor het (regionale) bedrijfs- en verenigingsleven.

Op basis van bovenstaande missie, hanteren we het volgende mission statement:
De Lawei is een schouwburg met een divers cultureel en educatief aanbod. Het is het kloppend hart en dé culturele ontmoetingsplaats van Smallingerland en de regio. Onder het motto ‘altijd applaus’ wil De Lawei de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste schouwburg van het noorden.