DOE MEE | PRAAT MEE | DANS MEE | ONTMOET

Kom 16 november naar Bab Ad-daar in De Lawei!  Bab Ad-daar is een gemeenschap van nieuwkomers met liefde voor dans, muziek, theater. Zij hebben een thuis gevonden bij internationaal dansgezelschap Club Guy & Roni in Groningen, waar de deur altijd open staat. Samen organiseren ze activiteiten voor andere nieuwkomers in Nederland en zetten ze de deuren van theaters in heel Nederland open. Kom je kijken en doe je mee? 

Wat betekent Faith voor jou? 
Ook de deuren van Schouwburg De Lawei in Drachten worden opengezet. Zaterdag 16 november komt de Bab Ad-daar gemeenschap naar Drachten; er wordt in een korte voorstelling gespeeld door leden van NITE’s, daarna gaan we samen in gesprek over het thema onderlinge verbondenheid en vertrouwen. We sluiten af met Marokaanse muziek & Dabke dansen!  
 
En jij bent uitgenodigd om te komen! 
Zaterdag 16 november 2024 starten we om 15.30 uur. Locatie: Schouwburg De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL in Drachten. Ben je erbij? Dan ontvang je óók een gratis kaartje voor de voorstelling Faith van Club Guy & Roni. 
 
Meld je hier aan!

English
Bab Ad-daar is a community of newcomers with a love for dance, music, and theater. They have found a home within the international dance company Club Guy & Roni in Groningen, where the door is always open. Together, they organize activities for other newcomers in the Netherlands and open the doors of theaters across the country. Will you come to watch and join?

What does Faith mean to you?
The doors of Schouwburg De Lawei in Drachten will also be opened. On Saturday, November 16, the Bab Ad-daar community will come to Drachten; there will be a short performance by members of NITE, followed by a discussion on the theme of mutual connection and trust. We will end the day with Moroccan music and Dabke dancing!

And you are invited to come!
On Saturday, November 16, 2024, we start at 3:30 PM. Location: Schouwburg De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL in Drachten. Will you be there? Then you will also receive a free ticket for the performance Faith by Club Guy & Roni.

Sign up here!