cultuureducatie

Update woensdag 13 mei 2020 

Vanaf maandag 18 mei wordt in De Lawei opnieuw gestart met individuele cultuureducatie lessen. De lessen zullen toegankelijk zijn voor alle leeftijden: kinderen, jongeren en volwassenen. Om de lessen veilig plaats te laten vinden wordt het protocol dat hiervoor is opgesteld nauwkeurig nageleefd door zowel de docent, baliemedewerker als leerling. 

Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:

  • Houd 1.5 meter afstand
  • Ouders blijven buiten
  • Gebruik desinfecterende middelen
  • De docent screent de leerling van tevoren
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtruimtes binnen
  • De leerling wordt voor aanvang van de les buiten opgehaald door de docent
  • De leerling wordt na afloop van de les naar buiten gebracht door de docent

Het huidige seizoen wordt zo op een positieve manier afgesloten! 

De Lawei laat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kennismaken met kunst en cultuur.

Door het cultuureducatieprogramma op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, door de lessen en cursussen in de leslokalen in De Lawei en door een brede programmering van voorstellingen, concerten, films en tentoonstellingen. In De Lawei kan iedereen ontdekken en ondervinden hoe bijzonder en mooi cultuur is.

cultuureducatie op school

Samen met de scholen ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs in de gemeente Smallingerland. Het cultuureducatieprogramma bestaat uit een mix van kunstdisciplines. De programma's bestaan uit workshops en projecten (op school en in De Lawei); film- en voorstellingsbezoek; en rondleidingen (door De Lawei, Museum Dr8888 en Poppodium Iduna). De verschillende onderdelen uit het cultuureducatieprogramma worden uitgevoerd door vakdocenten en professionals uit het culturele veld.

Bekijk het volledige cultuureducatieprogramma op educatie.lawei.nl of neem contact op met de afdeling educatie.

cultuureducatie in de vrije tijd

In de verschillende schilder- en tekenlokalen, popstudio’s, oefenruimtes en leslokalen kun je kunst en cultuurlessen volgen. Wie van plan is zelf kunstzinnig bezig te zijn vindt in De Lawei zeker iets van zijn gading in het uitgebreide cursusaanbod dat door vele docenten wordt aangeboden.

Popoefenruimtes

Cultuur en buitenschoolse opvang

Lesgeven vanuit De Lawei

Klik op onderstaande buttons voor de educatiewebsite, de website van het Jeugdfonds Cultuur Friesland of de website van Kunstbende Friesland.

                        

                            

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter je toestemming nodig. Door op ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kun je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter uw toestemming nodig. U kunt kiezen uit onderstaande opties. 

Cookie instellingen