cultuureducatie

Update donderdag 19 november 2020 

Op dinsdagavond 17 november heeft de Rijksoverheid aangekondigd dat we weer grotendeels teruggaan naar de ‘gedeeltelijke lockdown’

Voor de cultuureducatie betekent dit het volgende: 

 • Individuele- en groepslessen zijn toegestaan, tot maximaal 30 personen per ruimte. Er geldt geen max aantal personen bij leerlingen t/m 17 jaar.
 • Zingen is helaas niet mogelijk. Dat betekent dus dat ook de amateurkoren en zanglessen niet door kunnen gaan. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot 13 jaar.

Om de lessen veilig plaats te laten vinden wordt het protocol dat hiervoor is opgesteld nauwkeurig nageleefd door zowel de docent, baliemedewerker als leerling. 

Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ouders blijven buiten.
 • Docenten screenen hun leerling van te voren op hun gezondheid.
 • Gebruik desinfecterende middelen. Deze vind je bij onze ingangen en in de lokalen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van onze openbare ruimtes. Dit betekent dat hier geen pauze kan worden gehouden.
 • De Lawei verzorgt geen drankjes meer voor cursisten.

Mondkapjesplicht 
Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimten. De Lawei wordt ook gezien als publieke binnenruimte. Voor de cultuureducatie is het volgende van toepassing:

Wanneer wel dragen:

 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje bij binnenkomst van de schouwburg. Jij en je leerlingen dragen het mondkapje dus in de gangen, bijvoorbeeld op weg naar je lokaal, het toilet of de uitgang. 

Wanneer niet dragen:

 • Mondkapjes hoeven niet op tijdens acteren, muzikale repetities / lessen of optredens. Ook tijdens lichamelijke oefeningen mag het mondkapje af, zoals bij yogales.
 • Bij andere soorten educatielessen, zoals schilderen en keramiek, geldt dat de leerlingen hun mondkapje af mogen doen wanneer zij op hun eigen plek plaatsnemen.

De Lawei laat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kennismaken met kunst en cultuur.

Door het cultuureducatieprogramma op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, door de lessen en cursussen in de leslokalen in De Lawei en door een brede programmering van voorstellingen, concerten, films en tentoonstellingen. In De Lawei kan iedereen ontdekken en ondervinden hoe bijzonder en mooi cultuur is.

cultuureducatie op school

Samen met de scholen ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs in de gemeente Smallingerland. Het cultuureducatieprogramma bestaat uit een mix van kunstdisciplines. De programma's bestaan uit workshops en projecten (op school en in De Lawei); film- en voorstellingsbezoek; en rondleidingen (door De Lawei, Museum Dr8888 en Poppodium Iduna). De verschillende onderdelen uit het cultuureducatieprogramma worden uitgevoerd door vakdocenten en professionals uit het culturele veld.

Bekijk het volledige cultuureducatieprogramma op educatie.lawei.nl of neem contact op met de afdeling educatie.

cultuureducatie in de vrije tijd

In de verschillende schilder- en tekenlokalen, popstudio’s, oefenruimtes en leslokalen kun je kunst en cultuurlessen volgen. Wie van plan is zelf kunstzinnig bezig te zijn vindt in De Lawei zeker iets van zijn gading in het uitgebreide cursusaanbod dat door vele docenten wordt aangeboden.

Popoefenruimtes

Cultuur en buitenschoolse opvang

Lesgeven vanuit De Lawei

Klik op onderstaande buttons voor de educatiewebsite, de website van het Jeugdfonds Cultuur Friesland of de website van Kunstbende Friesland.