Privacyverklaring

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen bij de kassabalie van De Lawei. Ook bieden wij de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens.
Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:
● voorstelling (theater/film)
● nieuwsbrief
● les- cursusactiviteiten
● klantaccount
● donateurschap
● website
● producten verkoop
● horeca reservering
● verhuringen
● win acties

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties (business club) en pers.

Wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:
● een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);
● de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. service-mails m.b.t. tot de voorstelling);
● u te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen;
● u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
● marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
● om te voldoen aan de op De Lawei rustende wet- en regelgeving;

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen u daarom uw toestemming bij het aanmaken van een account. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, via uw account en via een e-mail aan info@lawei.nl.

Bestaat er een klantprofiel van mij?
Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij als volgt:
● Wanneer u een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek.

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?
Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij als volgt:
● Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
● Als u gedurende 5 jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?  
Wij delen uw gegevens in principe niet met derden behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat het moet. Indien gegevens door derden worden verwerkt (bijv. voor het versturen van de seizoensbrochure), worden altijd verwerkers- danwel samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookiebeleid?
Klik hier voor ons cookiebeleid.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan info@lawei.nl.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1
9203 KL Drachten
info@lawei.nl
0512 33 50 50

25 mei 2018

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.