Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag op hoofdlijnen ‘De Lawei in de spotlights’ van Schouwburg De Lawei-periode juli 2015 t/m juni 2016.

Ondanks de volledige beschikbaarheid van het nieuwe gebouw in het seizoen 2015/2016, heeft De Lawei een negatief resultaat geboekt. Het exploitatieresultaat komt uit op €46.000 negatief. Deze rode cijfers zijn toe te wijzen aan hogere bouwkosten voor afrondende bouwwerkzaamheden en de arbitragezaak met Van Norel BV die nog niet is afgewikkeld. Uit het voorzichtigheidsprincipe zijn die kosten als bijzondere lasten geboekt. Daarnaast zijn de bedrijfslasten hoger dan voorgaand seizoen. Deze stijging is toe te schrijven aan hogere personeelskosten, extra afschrijvingen en hogere energielasten.

Bezoekersaantallen
Vergeleken met het vorige seizoen zijn de bezoekersaantallen op de eigen programmering gestegen van 53.692 in seizoen 2014/2015 naar 67.929 in het seizoen 2015/2016. Voornamelijk de volledige beschikbaarheid van het nieuwe gebouw in seizoen 2015/2016 heeft gezorgd voor de stijging in het bezoekersaantal.

PEP
In het seizoen 2015/2016 is er gestart met PEP: Programmering, Educatie en Productie die vanuit een integrale visie met elkaar worden verbonden. PEP geeft de jeugd de kans om zelf een voorstelling te maken en te presenteren. Daarnaast wordt er cultuureducatie aangeboden op scholen. Hierbij maken kinderen kennis met kunst in al zijn verschijningsvormen en ontdekken en ervaren zij dat fantasie en verbeelding kunnen leiden tot iets moois en nieuws.

Nieuwe ontwikkelingen
Naast de podiumkunsten worden in de Rutger Hauerzaal sinds het seizoen 2015/2016 arthouse-films geprogrammeerd. Daarnaast biedt De Lawei faciliteiten voor cultuurruimtes, zoals lesruimtes voor muziek-, dans- en theaterlessen en cursussen beeldende kunst. Sinds de verbouwing is De Lawei voorzien van nieuwe energiebesparingssystemen en heeft De Lawei het certificaat Fairtrade in ontvangst mogen nemen. De komende jaren staat het verder investeren in duurzame maatregelen hoog op de agenda.

Lees hier uitgebreid de spotlights.
Lees hier uitgebreid het volledige jaarverslag. 

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.