Cultuureducatie in het basisonderwijs

foto: Jilmer Postma

foto: Jilmer Postma

Samen met de scholen ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor het basisonderwijs in gemeente Smallingerland.

Het programma bestaat uit een mix van muziek, theater, film, beeldende kunst en dans. De verschillende onderdelen worden uitgevoerd door vakdocenten en professionals uit het culturele veld.
 

Hoe het werkt
Aanbod 2018-2019
Jij in De Lawei
KEK
Impuls Muziekonderwijs
Waarom cultuureducatie op school
Voor docenten
 

Hoe het werkt

De school kiest per groep voor een pakket; pakket basis, pakket extra of pakket compleet. Dit bepaald hoeveel onderdelen je uit het aanbod kan kiezen. Vervolgens kies je in het aanbod per groep uit verschillende onderdelen; een lesreeks, workshops, voorstellingen, rondleidingen. 
 

Aanbod 2018-2019

Het cultuureducatie-aanbod voor het schooljaar 2018-2019 is opgenomen in een brochure. Het aanbod is ingedeeld per groep en bestaat uit een mix van muziek, theater, film, beeldende kunst en dans. De verschillende onderdelen dragen bij aan het behalen van de kerndoelen cultuur. Voor het geven van de lessen wordt samengewerkt met de vakdocenten uit de regio. 
Blader hieronder de digitale versie van het aanbod door.

Jij in De Lawei

Jij in De Lawei is al jaren een succesvol project wat door De Lawei zelf wordt georganiseerd. Tijdens de voorstellingsdag maken kinderen uit groep 6 van verschillende scholen uit Smallingerland in 1 dag een voorstelling. De kinderen werken met een echte regisseur, kostuumontwerper, decorbouwer en muzikanten. Het project Jij in De Lawei blijft bestaan en maakt onderdeel uit van het cultuureducatie-aanbod in de brochure.

KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit)

KEK is de Friese kwaliteitsimpulsregling van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De tweede KEK periode loopt van 2017 tot 2021. Op dit moment wordt onder leiding van Keunstwurk gewerkt aan de invulling van KEK2. De Lawei is hierbij nauw betrokken.

Het KEK1 programma is inmiddels afgerond en bestond uit een nascholingsprogramma en regionale projecten. Keunstwurk verzorgt het nascholingsprogramma. De Lawei werkte samen met Museum Dr8888 en de Beleefbibliotheek Smallingerland aan het regionale project voor Smallingerland. Deze culturele instellingen hebben de handen ineen geslagen en hebben onder de titel (S)Maak Mee verschillende leskisten ontwikkeld. De leskisten zijn goede hulpmiddelen voor leerkrachten om zelf met cultuureducatie in de klas aan de slag te gaan. De leskisten uit (S)Maak Mee vindt je in het cultuureducatie-aanbod in de brochure.

Impuls muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De PCBO scholen in Smallingerland hebben met behulp van Keunstwurk succesvol aanspraak gemaakt op de regeling. Een aantal scholen start in het schooljaar 2017-2018 met de regeling. De Lawei heeft met een aantal scholen succesvol een combinatie gevonden tussen de muziekimpulsregeling en het cultuureducatieprogramma van De Lawei. 

Waarom cultuureducatie op school?

Het cultuureducatie-aanbod van De Lawei laat kinderen kennismaken met kunst en cultuur. De leerlingen van de basisschool ontdekken en ervaren dat fantasie en verbeelding kunnen leiden tot iets moois en iets nieuws. Zo leren ze op een andere manier naar de omgeving en zichzelf te kijken; kritisch, open, begripvol en onconventioneel. Theaterlessen, dansworkshops en muziekprojecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van voelen (het hart) en het doen (de handen). Maar omdat gezamenlijk iets nieuws creëren ook aanspraak maakt op communiceren en samenwerken, moet ook het hoofd stevig worden ingezet.

Het cultuureducatie-aanbod van De Lawei sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud helpt de leerlingen bij het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, samenwerken, kritisch denken, communicatie en sociale en culturele vaardigheden.

Samen met de basisscholen wil De Lawei er zorg voor dragen dat ieder kind in Smallingerland op een structurele manier in aanraking komt met cultuur. Door cultuureducatie op te nemen in het lesprogramma van elke groep, geeft de school vorm aan een doorlopende leerlijn. Leerlingen ontwikkelen zich in diverse cultuurdisciplines en ontdekken hun talenten.

BO Borrel

De Lawei organiseert vier keer per jaar een netwerkborrel voor ICC’ers, directies en geïnteresseerde leerkrachten. De BO-Borrel geeft ruimte aan kennisuitwisseling over cultuureducatie op school. Inhoud van de bijeenkomst wordt bepaald door de scholen. Aansluitend op de BO-Borrel bezoeken we gezamenlijk een geselecteerde voorstelling in De Lawei.

Nieuwsbrief - Applaus voor de Basis

Applaus voor de Basis is een nieuwsbrief speciaal voor het basisonderwijs. In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van wat er op het gebied van cultuureducatie in De Lawei gebeurt. Als je op de hoogte wilt blijven van de data voor de BO-Borrel of de nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur dan een mailtje met je naam naar educatie@lawei.nl.  

Genres

Leeftijden

Lesdagen

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.